Indmeldelse

Nye elever optages efter aftale.
Se her hvordan du kommer i gang.

Indmeldelse

Som medlem af Bujinkan skal du være indforstået med retningslinjerne, som du finder herunder.

Retningslinjer for deltagelse i Bujinkan Dojo

For det første vil kun personer, som er enige i reglerne for Bujinkan Dojo, og som er besluttet på at overholde reglerne, få lov til at deltage. Personer, som ikke tror, de kan overholde reglerne får ikke lov til at deltage.

Således gælder det at:

1) Kun personer, som grundigt har læst disse regler for Bujinkan Dojo og er enige heri, får lov til at deltage.

2) Kun personer, som er i stand til at udvise dedikeret vedholdenhed i form af sand udholdende selvbeherskelse som udøver af kampkunst, får lov til at deltage.

3) En lægeerklæring er påkrævet. I særdeleshed vil personer, som er mentalt syge, stofafhængige eller mentalt anomale, ikke få lov til at deltage. Kravet om en lægeerklæring omfatter f.eks. personer med sygdomme, som har risiko for at udgøre en hindring for træningen i kampkunst, anomal personlighed, anomal fysiologi eller lignende, som personen ikke selv kan kontrollere.

4) Personer med en kriminel fortid vil blive afvist. Desuden vil personer med dårlig opførsel, personer, som begår kriminalitet, og personer, som under ophold i Japan ikke overholder landets love, heller ikke blive accepteret.

5) Personer, som ikke overholder reglerne i Bujinkan og begår forkastelige handlinger enten som medlemmer eller som borgere i samfundet, vil blive ekskluderet. F.eks. er mange personer indtil nu taget til Japan for at besøge Bujinkan, men der er personer, som opfører sig vildt i fuldskab, personer, som er mentalt anomale, og personer, som gennem dårlig opførsel sætter deres egne tanker først og ikke tænker på de problemer, de skaber for andre, forfalder til ondsindet begær og således begår handlinger i modstrid med den traditionelle, retskafne ånd i Bujinkan Dojo. Sådanne personer vil alle blive ekskluderet.

6) Angående enhver form for ulykker under træningen, enten på træningsstedet eller andre steder, vil kun personer, som kan undgå at skabe problemer for Bujinkan Dojo, få lov til at deltage. Dette er et vigtigt punkt. Ulykker er uundgåelige for personer, som træner i kampkunst, og personer, som ikke kan løse disse forhold selv, vil under ingen omstændigheder få lov til at deltage. For klarhedens skyld gentages det, at Bujinkan Dojo ikke påtager sig noget som helst ansvar i forbindelse med forhold, som opstår under træningen, uanset stedet.

7) Personer, som er medlemmer af Bujinkan, skal have det medlemskort, som bliver udstedt hvert år. Dette er for at bevare æren hos medlemmerne af Bujinkan og – ligesom en kriger værdsætter harmoni – for at vise at krigere i venskab beskytter den sande vej i Bujinkan ved at samles som fæller med en kampkunstners hjerte. Således er det bevis på venner i kampkunst, som udstråler styrke gennem krigerens dyder, er loyale, hensynsfulde og barmhjertige.

8) Traditionen i Bujinkan viser det universelle i naturens og menneskets liv, erkender de naturlige mysterier, som eksisterer heri og følger kontinuerligt kampkunstens væsen.

• Vid at hemmeligheden i de kropslige færdigheder er fundamentet for fred.
• At lære dette er vejen til et sind, som ikke lader sig ryste.

Lære for træningsstedet:

I. Vid at udholdenhed kun drejer sig om et kort tidsrum.
II. Vid at menneskets vej er retfærdighed.
III. Glem grådighed, magelighed og afhængighed.
IV. Betragt sorg og bitterhed som naturlove og opnå blot et sind, som ikke lader sig ryste.
V. Forbliv altid loyal og hensynsfuld, og gå i dybden med både studier og kampkunst.
Det er en regel for træningsstedet, at overholde ovennævnte fem love.

1890, første forårsdag, Toda Shinryuken Masamitsu
1958, en heldig dag i marts, Takamatsu Toshitsugu Uou
Overleveret, Hatsumi Masaaki Byakuryu

9) Efter optagelse, begyndende med kropslige færdigheder
Kyu-grader – Begyndere
Fra 1. dan til 5. dan – Himmel
Fra 6. dan til 10. dan – Jord
Fra 11. dan til 15. dan – Menneske

Graderne fra 11. dan til 15. dan deles op i de fem grader, jord, vand, ild, vind og tomhed, og udgør de højeste grader i Bujinkan Dojo Happo Biken. 5. dan testen er af åndelig natur og udføres af Soke. En sand mester vil få 15. dan.

I dag er Bujinkan Dojo blevet international. Ligesom der er forskellige tidszoner på jorden, findes der også forskellige tabuer afhængigt af de forskellige lande og folkeslag. Som venner i kampkunst skal vi respektere hinanden, anstrenge os for at udveksle venskaber uden at forbryde os mod tabuer, sætte ånden som udøvere af kampkunst først, værdsætte sandheden i kontinuerligt at følge kampkunstens væsen, og træne for at blive gode mennesker.