Om ninjutsu

Essensen af kampkunst ligger i selvforsvar forstået på den måde, at det vigtigste i en kamp er at overleve. Ninjutsu udtrykker essensen af dette ved at beskytte både krop og sind. Uden den rette ånd kan man komme til at ødelægge både sit eget og andres liv. Dette gælder også f.eks. lægekunst, religion og politik, som på den ene side kan være til stor gavn for et samfund, men som på den anden side kan gøre stor skade, hvis den bruges forkert. Derfor gælder det for udøvere af ninjutsu om at leve et oprigtigt liv til gavn for andre mennesker.

Træningen i ninjutsu skærper ens sanser, så man lærer at opfatte, når der er fare på færde. På den måde kan man nå at imødekomme, afværge eller undgå en farlig situation. Ved at blive mere opmærksom på ens omgivelser, bliver man således i stand til at manøvrere succesfuldt gennem livet uden at skulle forcere noget.

Page 2 of 2 | Previous page